Beskæftigelse til førtidspensionister

§103 tilbud

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens paragraf §103.

Vi samarbejder også med Café & Galleri Patricia i Esbjerg.


Vi skaber rum for læring så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt, gennem drift af Café og Butik.


Målet er at borgerne skal opnå færdigheder i nærmiljøet, som en del af handelslivet i Ribe. Det gør det lettere for den enkelte at søge et job i det almindelige erhvervsliv.